Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny

Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny je sociálním zařízením pro lidi s mentálním postižením v Královéhradeckém kraji. Navazující na dlouholetou tradicí, zařízení je moderní a inovující: s každým dnem se snažíme zlepšovat podmínky 
pro naše klienty. S respektem k jejich samostatnosti a soukromí, poskytujeme bezpečný podporující prostor 
a zajišťujeme individuální přístup i péči pro každého z nich.

Zájemce o služby

Jste v situaci, kdy vyhledáváte sociální službu? Máte zájem o služby našeho sociální zařízení pro Vás či Vašeho blízkého? Poradíme Vám, jak postupovat při podání žádosti.

Ceník služeb

V jaké výši se pohybují nabízené služby? Zjistěte, kolik v našem sociálním zařízení stojí ubytování či stravování.

Dokumenty ke stažení

Poskytujeme komplexní seznam důležitých dokumentů ke stažení, které Vám usnadní a pomohou ve Vaší situaci.

Cílová skupina

Sociální služby jsou určeny osobám se zdravotní postižením, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a kteří nejsou schopni ji samostatně řešit.

Poslání zařízení

Nejdůležitějším posláním je poskytování pobytové sociální služby osobám se sníženou soběstačností, vyžadující pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Cíle zařízení

Cílem ústavu je zabezpečovat službu dostatečným počtem kvalifikovaných pracovníků a zkvalitňovat poskytování služby uživatelům v oblasti jejich individuálních potřeb.

Zásady poskytovaných služeb

Každý uživatel má právo na rovnoprávné, nediskriminující zacházení ze strany pracovníků zařízení, a to v souladu s Listinou základních práv a svobod, interními předpisy zařízení a s dalšími obecně závaznými předpisy.

Poskytované činnosti

Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, nácviky.