Cíle zařízení

  • Poskytovat služby uživatelům, jež prokazatelně potřebují zajistit péči formou pobytové sociální služby.

  • Zabezpečovat službu dostatečným počtem kvalifikovaných pracovníků.

  • Udržovat prostorové a technické podmínky pro kvalitní poskytování sociální služby.

  • Zajišťovat dostatečné finanční zdroje pro dosažení maximální kvality poskytované služby.

  • Zkvalitňovat poskytování služby uživatelům v oblasti jejich individuálních potřeb.

Post Your Comment Here

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.