Cílová skupina

Okruh osob, kterým je sociální služba určena – cílová skupina osob

Osoby od 27 let věku výše, s mentálním postižením, případně s přidruženým kombinovaným postižením (tělesným a smyslovým), které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci (chybí jim schopnosti v oblastech sebeobsluhy, orientace, ubytování, stravování). Tuto situaci nejsou schopni samostatně řešit, nemůže jim pomoci rodina (blízké osoby), ani jiné veřejné služby a potřebují k jejímu řešení pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Z toho ženy pouze v případě, že jsou zároveň plně či částečně imobilní a potřebují zvýšenou míru podpory.

Specifika jednotlivých oddělení v zařízení

Zájemce je vhodný na uvolněné místo po stránce mobility a mentální úrovně.

Odůvodnění: uživatelé dle úrovně svého postižení mají obdobné potřeby v oblasti péče, k tomuto je uzpůsobeno jednak technické zázemí jednotlivých oddělení a dále počet personálu.

Oddělení:

A1, A2, B plně či částečně mobilní, střední mentální retardace muž

CH 1. podlaží plně či částečně mobilní, lehká mentální retardace, muž

CH 2. podlaží plně mobilní, lehká mentální retardace, muž

C1 plně či částečně mobilní, střední až těžká mentální retardace, muž

C2 plně či částečně imobilní, těžká a hluboká mentální retardace, muž či žena


Post Your Comment Here

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.