Jednání se zájemcem

Jednáním se zájemcem o sociální službu jsou pověřeny sociální pracovnice zařízení.

Zájemce by měl kontaktovat sociální pracovnice zařízení a domluvit si s nimi schůzku v zařízení.

Schůzku je možno si domluvit:

  • telefonicky na čísle 494 596 487klapka 124 nebo 113

  • písemně na adrese :

    Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny, Kvasiny 340, Kvasiny, 517 02

  • elektronicky na mailové adrese uspkvasiny@centrum.cz

Sociální pracovnice na domluvené schůzce seznámí zájemce s rozsahem a podmínkami poskytování sociální služby, zájemci nabídne prohlídku zařízení. Dále sociální pracovnice zjišťují představy, přání, očekávání a osobní cíle zájemce od poskytované sociální služby.

Pokud zájemce po obdržení informací ze strany zařízení má i nadále zájem o poskytovanou službu, je mu předán či zaslán formulář „Žádost o přijetí do Ústavu sociální péče pro mládež Kvasiny“, kdy nedílnou součástí žádosti je formulář „Vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce o sociální službu“.

Po přijetí písemné žádosti zájemce o sociální službu do zařízení se provádí sociální šetření, při kterém se vyjednávají se zájemcem o službu osobní cíle, které by měla služba naplňovat, jaká bude konkrétní forma, průběh, podmínky a rozsah poskytované služby. Pokud se zájemce s poskytovatelem dohodnou na podmínkách služby a zájemce spadá do cílové skupiny, je se zájemcem uzavřena „Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením“.

Pokud poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, je zájemce písemně informován o tom, že jeho Žádost o přijetí do Ústavu sociální péče pro mládež Kvasiny se zamítá z důvodu nedostatečné kapacity zařízení a je zařazen do Evidence žadatelů o sociální službu z důvodu nedostatečné kapacity zařízení.

Post Your Comment Here

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.