Poslání zařízení

 

  • Hlavním posláním zařízení je poskytování pobytové sociální služby osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci

  • Mají z důvodu zdravotního postižení sníženou soběstačnost (v oblastech sebeobsluhy, orientace, ubytování, stravování atd.) a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

  • Nemají rodinu nebo jiné blízké osoby, které by byly schopné a ochotné zajistit potřebnou pomoc.

  • Není dostupná nebo možná potřebná podpora jiných služeb: v regionu jeho bydliště není dostupná terénní nebo ambulantní služba, která by zajistila potřebnou pomoc

 

Post Your Comment Here

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.