Zásady poskytované sociální služby

  • Každý uživatel má právo na rovnoprávné, nediskriminující zacházení ze strany pracovníků zařízení, a to v souladu s Listinou základních práv a svobod, interními předpisy zařízení a s dalšími obecně závaznými předpisy.

  • Služba je poskytována uživateli na základě individuálního přístupu a přizpůsobuje se jeho konkrétním potřebám, a to v rámci možností zařízení.

  • Služba je uživateli poskytnuta jen v oblastech, ve kterých pomoc opravdu potřebuje a požaduje.

  • Respektuje se volba uživatele, i za předpokladu podstoupení určité míry rizika.

  • Poskytované služby směřují k zajištění psychické a fyzické soběstačnosti uživatele.

.

Post Your Comment Here

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.