Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)

Věková struktura

osoby od 19 let věku výše

Cílová skupina

osoby s mentálním postižením

Kontaktní telefon

Email - vedoucí služby

Co je DOZP ? 

 • Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením (dále také DOZP) je umožnit osobám se zdravotním postižením žít běžným způsobem života, vytvářet prostředí domova a podporovat uživatele sociální služby při začleňování do společnosti.

 

 • Důraz klademe na samostatnost, podporu rozhodování a vlastní volby s vědomím vlastní zodpovědnosti, seberealizaci a snižování závislosti a poskytované sociální službě.

Kapacita: ​ 54 klientů
Forma poskytování:   pobytová
Poskytovaná od:  1. 1. 2007

 

DOZP
Třebechovice pod Orebem, ul. Plk. Zavorala čp. 1503 
kapacita 6 lůžek (4 muži, 2 ženy)

Poskytované služby 

Poskytujeme různé aktivity a podporu, které mají za cíl podpořit klienty v jejich osobním rozvoji, sociální integraci a zlepšení kvality jejich života.

Poskytnutí ubytování a stravy

klienti mají u nás svůj pokoj a zázemí, zkrátka aby se cítili jako doma

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomáháme s oblékáním, hygienou, koupáním a dalšími každodenními úkony, které mohou osoby se zdravotním postižením vyžadovat.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Tyto činnosti jsou navrženy tak, aby poskytovaly klientům podporu v rozvoji jejich schopností, dovedností a sebeúcty, a zároveň umožňovaly plnění jejich individuálních potřeb a zájmů. Jsou to například vzdělávácí, řemeslné, sportovní a umělecké aktivity. 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Tato činnost má za cíl umožnit klientům zapojit se do společenského života, budovat sociální vztahy, rozvíjet komunikační dovednosti a cítit se součástí širšího komunitního prostředí. Organizujeme různé společenské akce, navštěvujeme divadla a muzea snažíme se být účastni na místních událostech. 

Sociálně terapeutické činnosti

Tyto činnosti jsou zaměřeny na podporu sociální integrace, interakce a komunikace mezi klienty a s ostatními členy komunity. Jsou to například skupinové aktivity a terapie, sociální dovednosti a trénink, podpora při vytváření vztahů a podpora při začlenění do společnosti. 

Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů

Jedná se o podporu, která je poskytována klientům s cílem zajistit, aby mohli plně využívat svá práva a zájmy v souladu se zákony a normami. Jsou to například sociálně-právní poradenství, asistence při komunikaci, zastupování zájmů, podpora při jednání s institucemi.

Jak vypadají naše domácnosti?

Jednotlivé chráněné bydlení (dům) má dvě samostatné, koedukované domácnosti (2×3 uživatelé). Každý dům má svoji okrasnou a užitkovou zahradu. V domácnosti má uživatel k dispozici vybavený jednolůžkový pokoj, společný obývací prostor s jídelnou a kuchyňskou linkou, koupelnu, WC, pračku, sušičku, PC, připojení na internet a TV. Uživatelé se zapojují do přípravy celodenní stravy, úklidu, praní, nákupů, péče o zahradu apod., mají možnost pracovního uplatnění v dané lokalitě.

ul. Plk. Zavorala čp. 1503

Třebechovice pod Orebem

domov pro osoby se zdravotním postižením, kapacita 6 lůžek (4 muži, 2 ženy)

– poskytování služby zahájeno 1. října 2022

Kontakty:

vedoucí domácností

ul. Plk. Zavorala čp. 1504

Třebechovice pod Orebem

domov pro osoby se zdravotním postižením, kapacita 6 lůžek (4 muži, 2 ženy)

– poskytování služby zahájeno 1. řijna 2022

Kontakty:

vedoucí domácností

č.p. 340

Kvasiny

 • současná kapacita 39 lůžek (postupně snižována v návaznosti na realizované domácnosti).

 • Sociální služba je poskytovaná v patrové, bezbariérové budově. Pokoje jsou převážně jedno až dvoulůžkové, sociální zařízení (WC a koupelny) společné. Služba má vlastní centrální kuchyň a prádelnu. Uživatel má možnost volby, zda tyto služby využije. Rozsáhlý venkovní areál má parkovou úpravu s odpočinkovými místy, zpevněnými cestičkami a dalším vyžitím.   

Kontakty:

Vedoucí DOZP

Komunitní domácnosti DOZP ve fázi přípravy

 

Častolovice – 2 domy/2 domácnosti

 • domov pro osoby se zdravotním postižením,
 • 2 domácnosti, celková kapacita 12 lůžek,
 • čeká se na vydání stavebního povolení

  Jaroměř – 1 objekt/3 domácnosti  

  • domov pro osoby se zdravotním postižením,
  • 3 domácnosti, celková kapacita 18 lůžek,
  • čeká se na vydání stavebního povolení

  Nové Město nad Metují – 1 objekt/3 domácnosti  

  • domov pro osoby se zdravotním postižením,
  • 3 domácnosti, celková kapacita 18 lůžek,
  • vydané stavební povolení, předpoklad zahájení výstavby 1 čtvrtletí 2024

  Ceník našich služeb

  Máte zájem o naší službu?

  Pokud máte zájem o naší službu a splňujete naší cílovou skupiny, či potřebujete další doplňující informace ? Kontaktujte prosím vedoucí našich služeb.

  Věková struktura

  osoby od 19 let věku výše

  Cílová skupina

  osoby s mentálním postižením

  Kontaktní telefon

  Email - vedoucí služby