Závazek Deinstitucionalizace

Jsme centrem sociálních služeb pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením zejména od 19 let, kteří již mají dokončenou povinnou školní docházku, v regionu ORP Rychnov nad Kněžnou a ORP Kostelec nad Orlicí zejména formou komunitních služeb. Naše služby jsou poskytovány v souladu se základními zásadami sociálních služeb, to znamená, že: 

  • Služby vyhovují individuálním potřebám jednotlivých uživatelů spojených s řešením jejich nepříznivé sociální situace (od nejvyšší míry podpory až po nejnižší míru podpory).
  • Společně usilujeme o maximální možnou míru nezávislosti uživatelů a jejich sociální začlenění.
  • Podporujeme uživatele v životě, který se co nejvíce přibližuje životu srovnatelnému s jejich vrstevníky v komunitě, v jejich samostatnosti a soběstačnosti.
  • Naše služby jsou poskytovány důstojně a vždy důsledně dodržujeme lidská práva a základní svobody našich uživatelů.
  • Spolupracujeme s dalšími službami, institucemi a osobami v regionu s hlavním cílem podporovat naše uživatele v řešení jejich nepříznivé sociální situace. 
  • Dbáme na kvalitu námi poskytovaných služeb.