Projekty

Transformace USP Kvasiny

 

Projekt má za cíl podpořit přípravy a realizace plynulého přechodu klientů do skupinových domácností v jednotlivých lokalitách, což zahrnuje zvládnout přechod na úrovni jak zaměstnanců, klientů tak i metodicky.
Informováním veřejnosti a třetích zainteresovaných stran bychom rádi maximálně snížili riziko nepřijetí klientů do komunity.

 

Komunitní pobytové služby

 

Záměrem projektu je zvýšení kapacit pobytových služeb sociální péče komunitního charakteru pro osoby s postižením a současně zvýšení místní dostupnosti tohoto typu služeb pro obyvatele KHK. Předmětem projektu je vybudování jedné skupinové domácnosti pro poskytování služby domova pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) s kapacitou šesti lůžek v lokalitě Kostelec nad Orlicí. V rámci projektu dojde k demolici stávajícího objektu a výstavbě nového rodinného domu včetně jeho vybavení.